VIỆC LÀM-LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI NHẬT

Thảo luận về việc làm tại Nhật hay tại các công ty Nhật và những chuyện liên quan đến chủ đề làm việc, quan hệ công việc với người Nhật.
Trả lời
0
Lượt xem
1,376
Y
Trả lời
0
Lượt xem
1,501
yuri129
Top