HoangPhong2016's Recent Activity

  1. HoangPhong2016 đã trả lời vào chủ đề Xin trợ giúp về hợp đồng với công ty Nhật Bản..

    Cuối cùng xin được cảm ơn 2 A chị Addmin rất nhiều vì bỏ công sức ra trả lời cho Em biết. Đôi điều muốn tâm sự cùng Anh Chị! Trước...

    17/11/17 lúc 16:19