kamikaze's Recent Activity

  1. kamikaze đã trả lời vào chủ đề Về 休職 và 退職.

    退職 : Nghỉ hẳn. Không còn liên quan đến công ty. 休職: Nghỉ tạm thời. Xét trên phương diện luật pháp thì vẫn là nhân viên của công ty....

    19/3/17 lúc 18:45
  2. kamikaze đã trả lời vào chủ đề Nghỉ việc ở Nhât..

    Hợp đồng này không phải là "không quy định cụ thể về thời hạn" mà chính xác phải là "hợp đồng không thời hạn". (Không biết ai dịch cái...

    19/3/17 lúc 18:39