lonelyinsnow's Recent Activity

  1. lonelyinsnow đã thích bài viết của kamikaze trong chủ đề hỏi về việc chuyển việc bên nhật cũng như khó khăn khi xin gai hạn viza.

    Gần đây có vẻ số người vào hỏi về thủ tục nghỉ việc ngày càng tăng lên. Nhìn chung đa số đều có những điểm chung như sau: 1/ Qua Nhật...

    16/4/17