Các nhận xét của jindo_89 trên trang cá nhân.

 1. jindo_89
  5/6/14
 2. nhjp91
  nhjp91
  Khìn hết mức, sao muốn làm lại đi cùng với không làm không được? Muốn làm thì làm thôi;)
  5/6/14
 3. jindo_89
  jindo_89
  haha ... ^^~
  6/6/14
 4. nhjp91
  nhjp91
  Hehe...^^-
  7/6/14