Các nhận xét của lonelyinsnow trên trang cá nhân.

 1. jindo_89
  jindo_89
  Ra Hà Nội chơi ^^~
  25/3/15
 2. lonelyinsnow
  lonelyinsnow
  Thôi, ngoài đó ngta chặt hết cây rồi. Đâu có mát mẻ nữa (>_<)
  27/3/15
 3. diudang189
  diudang189
  Năm sau ra Hạ Long chơi đi em, đang cải tạo lại sắp đẹp lắm rồi hjj
  10/4/15
 4. lonelyinsnow
  lonelyinsnow
  Để em kiếm nhiều tiền đã. Nghe nói Hạ Long gì cũng đắt hết ah >_<
  10/4/15
 5. lonelyinsnow
  lonelyinsnow
  Mà lâu quá rồi chị Dịu mới xuất hiện hen <3
  10/4/15
 6. diudang189
  10/4/15