Kết quả tìm kiếm

  1. 愚鈍な豚

    Cảnh sát Nhật bản lần đầu tiên sờ gáy người dùng wifi chùa

    Không thậm chí "khó chịu" mà lại có nhiều ảnh hưởng xấu đó là vi phạm pháp luât. giống ăn trộm nhiều máy sử dụng wifi thì tốc độ có thể bị chậm hơn Nếu share wifi thì có nguy cơ cao là máy tính bị hack có thể tất cả thông tin quan trọng bị ăn trôm. thông tin như mã số tài khoản trên mạng, số...
Top