Kết quả tìm kiếm

  1. H

    cách dùng や & と ?

    có ai giải thích dùm mình với mình không hiểu cách dùng や va と chỉ sự liệt kê vd: từ tòa nhà tôi có thể thấy người & xe (ビル から 車 や 人 が みえます。ビル から 車 と 人 が みえます.) 2 câu trên thì câu nào đúng hơn
Top