Kết quả tìm kiếm

  1. O

    Bộ đề thi năng lực tiếng Nhật qua các năm 1991~ 2007

    Chào cả nhà, Mình phát hiện trang web gồm đủ bộ đề thi 3kyuu, 2kyuu, và 1kyuu từ năm 1991 đến 2007. Gởi cả nhà tham khảo: http://tiengnhat4u.com/dethikyuu.php Ngoài ra còn có các phần ôn tập Kanji, ngữ pháp rất hay! Mời cả nhà tham khảo!:matroi::matroi::matroi: Chúc cả nhà thi...
Top