Cách dùng số đếm trong tiếng Nhật

khoahung

New Member
Ðề: cách dùng số đếm trong tiếng Nhật

còn cái này nhờ thầy chỉ luôn
sau 3 năm và 3 năm sau thì nói như thế nào?
em cảm ơn nhiều
 

kamikaze

Administrator
Ðề: cách dùng số đếm trong tiếng Nhật

còn cái này nhờ thầy chỉ luôn
sau 3 năm và 3 năm sau thì nói như thế nào?
em cảm ơn nhiều
Chịu khó tra từ điển. Tra sách ngữ pháp và tự nói xem. Có gì sai người khác sẽ chỉ!
 

trungfx

New Member
Còn đây là cách đọc số:
(Sưu tầm trên mạng)


Cách đếm của tiếng Nhật:

Muốn điến từ 1 đến 99 ta phải biết từ 1 đến 10:

Một = ichi
Hai = ni
Ba = san
Bốn = Yon (hoặc shi)
Năm = go
Sáu = roku
Bảy = nana (hoặc shichi)
Tám = hachi
Chín = kyu
Mười = jyu

Trên số 10, muốn đếm số 12 thì ta phải đếm "số 10 và 2" cho số 12, như là:

11 = "10 (và) 1" = "jyu ichi"
12 = "10 (và) 2" = "jyu ni"
13 = "10 (và) 3" = "jyu san"
14 = "10 (và) 4" = "jyu shi" hoặc "jyu yon"
15 = "10 (và) 5" = "jyu go"
16 = "10 (và) 6" = "jyu roku"
17 = "10 (và) 7" = "jyu nana" hoặc "jyu shichi"
18 = "10 (và) 8" = "jyu hachi"
19 = "10 (và) 9" = "jyu kyu"

Từ số 20 đến 99, muốn nói số 36 thì ta sẽ nói là "3 số mười và 6", như là:

36 = "3 số mười và 6" = "san jyu roku"
43 = "4 số mười và 3" = yon jyu san"
71 = "7 số mười và 1" = nân jyu ichi"
99 = "9 số mười và 9" = "kyu jyu kyu"

Đối với số cao hơn thì khác biệt như sau:

100 = "hyaku"
1000 = "sen"
10000 = "man"

Vì vậy, ta có thể đọc như sau:

101 là "số 100 (và) số 1" = "hyaku ichi"

201 là "2 số 100 (và) số 1 = 'ni hyaku ichi

546 là "5 số 100 (và) 4 số 10 (và) số 6 = "go hyaku yon jyu roku"

3427 là "san zen yon hyaku ni jyu nana (hoặc shichi) ( chú ý: chử SEN sẽ đọc là ZEN trong trường hợp đặc biệt nầy vì ngữ âm của Nhật, 2 vần S đi kế bên nhau vần S thứ 2 sẻ đổi thàng Z).

23456 = "ni man zen yon hyaku go jyu roku".

Những ngoại lệ đặc biệt:

Dùng "SHI" cho số 4 trong các số lẻ hoặc các số như 134, 3654, nhưng lại dùng chử "YON" cho các số 40, 400, 4000, 400000 v.v.. vì người Nhật tin dị đoan về con số 4.

Giống như con số 4, con số 7 người Nhật dùng "shichi" cho số bảy ở các hàng lẽ như là 170, 1678 v.v.. nhưng ở số 70, 700, 7000, 700000, thì dùng là "nana".

Ngoài ra các số dùng khác thường, bạn có thể dùng cách đọc bình thường như ghi bên trên nhưng dùng như thế này người nghe mới cho bạn đúng là dân "chơi" Nhật Bản:

600 = 'roppyaku" (chứ không dùng "roku hyaku")
800 = "happyaku" (chứ không dùng 'hachi hyaky")
8000 = "hasen" (chứ không dùng "hachi sen")
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top