Kết quả tìm kiếm

 1. thaonguyenxanh

  Mỗi ngày học một ít... Kanji

  卒 :Tốt ( tốt nghiệp, binh sĩ) ...卒(...そつ): tốt nghiệp... →英文化卒(えいぶんかそつ): tốt nghiệp khoa Anh →大学卒(だいがくそつ): tốt nghiệp Đại học 卒業(そつぎょう): Sự tốt nghiệp 卒業生(そつぎょうせい): Sinh viên tốt nghiệp 卒業式(そつぎょうしき): Lễ tốt nghiệp 卒倒(そっとう): Sự ngất xỉu, ngất đi[/SIZE] 業: Nghiệp ( nghề nghiệp, công...
 2. thaonguyenxanh

  Xả tress Tình yêu Anime

  http://s221.photobucket.com/albums/dd7/vodanh232/?action=view&current=480398-20070802182428.jpg
 3. thaonguyenxanh

  Các Website Học Tiếng Nhật

  CÁC WEBSITE HỌC TIẾNG NHẬT http://www.nhatban.net/ http://web-japan.org/ (Khám phá NB) http://www.japanest.com/forum/ http://www.heibonsha.co.jp/nipponia/ (Báo Nipponia) http://www.mlcjapanese.co.jp/Download.htm (down tài liệu, rất hay)...
 4. thaonguyenxanh

  Xả tress Origami.

  Mới sưu được một trang web chỉ cách gấp giấy đơn giản mà thú vị lém nè pà con. Coi thử dùm tui nha, làm xong rùi tặng cho tui, hihi: http://www.origami-club.com/en/
Top