Kết quả tìm kiếm

  1. R

    học tiếng Nhât

    Ðề: Thân gửi Admin Tôi là Memnewbi, Admin xem hộ tôi việc: tôi định Post Reply trong Topic có chương trình Off để hỏi và đăng ký tham gia cho thêm bạn, nhưng tại sao lại có thông tin là chưa kích hoạt tài khoản, tôi cũng đã vào mail để làm theo hướng dẫn rồi vẫn không được. Đề nghị Admin xem...
  2. R

    Tin Khủng Khiếp

    Ðề: Tin Khủng Khiếp Đồng ý với NLR:kohieu:, những món gỏi đều dùng kèm theo MÙ TẠT :cuoi:nên không còn con giun hoặc vi khuẩn nào mà không chảy nước Mắt-Mũi rồi tiêu đời.:cheo:
Top