Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Thủ tục bằng lái xe

    Theo kinh nghiệm của mình học lái xe hơi thì học bằng tiếng Nhật hay tiếng Anh không quan trọng, mình nghĩ 4 kyuu học lý thuyết thì không hiểu thiệt nhưng có video trong buổi học lý thuyết, coi là hiểu nên cũng đừng lo, với lại quan trọng nhất trường dạy lái xe có tài liệu bằng tiếng Anh để đối...
Top