Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Người Nhật đi bộ

    nếu mà không hối hả thì liệu họ vẫn hoàn tất công việc chứ nhỉ..Phong cách đó có từ bao đời rồi. Mỗi ngày người ta càng tiến bộ, liệu người Nhật ngày nay có đi bộ nhanh hơn người Nhật ngày xưa không ta.
  2. K

    Tatami

    cảm ơn bạn đã post bài nhé, nhờ đó mà mình biết thêm, trong vốn ít ỏi về văn hóa Nhật của mình
Top