Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Lời kêu gọi cùng hợp tác xây dựng góc học tiếng Nhật online.

    Ðề: Lời kêu gọi cùng hợp tác xây dựng góc học tiếng Nhật online. OK thui Tui rất muốn giúp nhưng chẳng biết giúp gì cả ! Tui đang học tiếng Nhật(mới học từ đầu). Tui đã không còn là Sinh Viên được 1 tháng rùi. Sở trường của tui là lập trình(tui học tin mà). Tui đang chuẩn bị học cao học...
Top