Kết quả tìm kiếm

  1. Z

    Cho mình hỏi về thị trường CNTT ở JP

    Xin chào mọi ngừơi, Hiện tại mình đang làm 1 bài present về tình hình thị trường CNTT ở JP. Mà search hòai trên mạng không thía có gì hết. Mình lại không biết tiếng JP, nên không dzô trực tiếp mấy trang JP đọc đuợc. Đề bài của mình như sau: Overal information...
Top