Kết quả tìm kiếm

  1. G

    hỏi

    mình nhờ mn tư vấn cho 1 tí . trước đây mình là tts ở nhật và mình đã về nước 9/2018 . khi ở nhật mình có đăng ký sử dụng wifi cầm tay với hợp đồng là 2 năm 9/2016-9/2018 . hàng tháng mình vẫn đóng tiền đầy đủ nhưng đến tháng 9 sau khi thời hạn hợp đồng hết được vài ngày thì mình cũng về nc ...
Top