Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Visa bị sao vậy?

    Thỉnh thỏang cãi nhau cho bớt stress đó mà đâu có vấn đề gì đâu. Chỉ chiến tranh bằng loa bằng kèn chứ không bằng súng đạn thì không sao đâu nhỉ?!!
  2. M

    Visa bị sao vậy?

    Báo cáo anh hám tiền là vysa bị DOS và chủ server không chịu nổi nên đã tạm turn off nó. Hình như bây giờ BQT đang liên lạc để yêu cầu họ mở lại.
Top