Kết quả tìm kiếm

  1. yume.devangel

    Chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng chính phủ nhật (MEXT) - Trình độ Thạc Sỹ

    Anh( hay chị) có thể chia sẻ thêm cho em 1 chút thông tin về học phí (đonsg 1 lần hay nhiều lần) học bổng trong trường có dễ xin không, có chấp nhận xin miễn giảm học phí không ạ?
  2. yume.devangel

    Một vài lưu ý về cách chọn từ khi dịch bài từ tiếng Nhật sang tiếng Việt.

    Có lẽ cách tốt nhất là đọc nhiều, đọc nhiều thì có khi mình chỉ cần hiểu ý thôi là tự khắc có thể " phun châu nhả ngọc" được. Vừa ôm từ điểm vừa dịch thì nhiều lúc nghe nó cứng, lủng củng và thiếu tự nhiên lắm.
Top