Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Học tiếng Nhật trước khi sang Nhật học/làm việc; Sang Nhật học tiếng

    Tìm khóa học tiếng Nhật Dear thongtinnhatban.net family Em tên là Đào Bảo Ngọc. Khoảng tháng 6 này e được cty cử sang Nhật (Tokyo) và được cty đầu tư cho 1 khóa học tiếng Nhật khoảng 3 tháng. Khổ nỗi cty muốn e đưa ra 1 list các khóa học tiếng Nhật cho cty xem. Vi thế nếu có ai bit thông tin...
Top