Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Mình cần tìm gấp một cuốn sách tiếng Nhật

    :eek: Tôi cần tìm thông tin về cuốn “Giáo dục từ sớm với thiên tài”, tác giả Kimura Kyuichi . Nội dung tóm tắt: Cuốn sách Kymura Kyuichi giới thiệu tư tưởng giáo dục cùng nhiều kinh nghiệm cụ thể nuôi dạy thần đồng Carl Witer. Bạn nào biết có sách dịch tiếng Anh, Việt hoặc thứ tiếng khác...
Top