Kết quả tìm kiếm

  1. H

    tại sao không xem được những bài viết trước nhỉ?

    Diễn đàn này bị làm sao ấy nhỉ? hay tôi không biết cách dùng, không thể nào xem được những bài viết trước đây..thế thì có cả ngàn câu hỏi trùng lặp nhau mất..
  2. H

    Bạn nào biết mức độ nguy hiểm của các trận động đất không?

    Gần đây ở Việt Nam có xảy ra động đất, nhưng vì chẳng xảy ra bao giờ, nên không ai biết mức độ nguy hiểm của nó như thế nào nhỉ? có ai biết là với cấp độ nào thì bình thường, cấp độ nào thì đổ nhà, đổ cửa không?
Top