Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Các thủ tục cần thiết để xin đổi quốc tịch Nhật

    Các thủ tục cần thiết để xin đổi quốc tịch Nhật Xin hướng dẫn cho các bạn về các thủ tục cần thiết để đổi Quốc tịch. Bản thân người viết hiện vẫn đang làm và đang đến giai đoạn chờ phía Việt Nam cấp “Giấy chứng nhận thôi Quốc tịch Việt Nam”. Trước mắt chỉ xin trình bày đến giai đoạn này. Còn...
  2. B

    Đổi quốc tịch – Có nên hay không?

    Đổi quốc tịch – Có nên hay không? Tôi qua Nhật cũng không phải là lâu so với nhiều người, nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống của nước Nhật Bản. Những năm đầu khi qua Nhật, cũng như bao nhiêu con người khác, tôi cũng có mong ước sẽ về Vn lập gia đình và sống cuộc sống vui vẻ bên...
Top