dịch vụ đóng hàng dùng màng co nhiệt

  1. H

    Dịch vụ đóng gói hàng hoá màng co nhiệt tại Thái Nguyên

    Màng co nhiệt là sản phẩm màng nilong dạng mỏng dùng để bảo vệ máy móc trong quá trình vận chuyển hay lưu trữ. Công ty HD Asean Việt Nam là đơn vị cung cấp màng co nhiệt chất lượng nhất hiện nay, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Bảo vệ hàng hóa khỏi vi khuẩn, hơi ẩm...
Top