đóng gói hàng hoá dùng màng co nhiệt

  1. H

    Dịch vụ đóng gói hàng xuất khẩu bằng màng co nhiệt tại Nam Định

    Màng co nhiệt là sản phẩm màng nilong dạng mỏng dùng để bảo vệ máy móc trong quá trình vận chuyển hay lưu trữ. Công ty HD Asean Việt Nam là đơn vị cung cấp màng co nhiệt chất lượng nhất hiện nay, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Bảo vệ hàng hóa khỏi vi khuẩn, hơi ẩm...
Top