màng co bảo vệ hang

  1. H

    Dịch vụ màng co nhiệt cho các phương tiện, máy móc tại Hà Nội

    Màng co nhiệt dùng cho các phương tiện hàng hóa, máy móc, thiết bị và các phương tiện khác. Hàng hóa, máy móc cần có bao bì bao bọc để bảo quản trong quá trình vận chuyển cũng như lưu trữ. Màng co nhiệt chuyên dùng bao bọc cho phương tiện có chất chống tia UV chống hao mòn máy móc, đồng thời tạo...
Top