quần áo điều dưỡng

  1. vanquan88

    Doanh nghiệp Trang phục điều dưỡng viên, hộ sinh viên thiết kế mới nhất, from dáng đẹp, chất lượng nhất

    Kiểu dáng: - Cũng như các mẫu đồng phục bệnh viện khác, bộ đồng phục điều dưỡng đóng vai trò quan trọng cho mục đích nhận dạng. Chúng có thể rất đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Mỗi bệnh viện sẽ đưa ra quy định riêng về màu sắc nhất định cho từng mẫu đồng phục điều dưỡng khác nhau. Với mẫu...
  2. vanquan88

    Tiêu dùng Mẫu trang phục điều dưỡng thời trang, chuyên nghiệp 2020 - Thiết kế mới đẹp nhất

    Kiểu dáng: - Điều dưỡng là một ngành đặc thù với trách nhiệm và nhiệm vụ không thể thiếu trong hệ thống bệnh viên, y tế. Họ kết hợp với những chuyên viên y tế để cùng chăm sóc cho bệnh nhân. Những điều dưỡng viên thường có những bộ đồng phục riêng, khác hẳn so với đồng phục bác sĩ và đồng...
Top