tam tuan but pha

  1. 1

    BÍ QUYẾT KINH DOANH BỨT PHÁ TRONG 8 TUẦN

    Doanh nghiệp vừa & nhỏ đang trong quá trình: - Khởi nghiệp nhằm khẳng định giá trị tiềm năng - Khởi nghiệp đã lâu nhưng thành công vẫn còn đâu đó - Thâm nhập thị trường để tìm kiếm thêm những cơ hội mới Với vốn đầu tư hạn chế, nhân sự hạn chế nhưng phải phân chia nguồn lực vào các hoạt động...
Top