thùng rác màu vàng

  1. linhlala.24

    Phân loại thùng rác bệnh viện như thế nào hiện nay?

    Phân loại thùng rác bệnh viện như thế nào hiện nay? Theo quy định hiện hành, gần như 100% bệnh viện tiến hành phân loại rác thải từ nguồn. Nhưng trên thực tế khó có thể thực hiện điều đó một cách đồng bộ do điều kiện nhân lực và vật tư của từng bệnh viện khác nhau. Việc phân loại phụ thuộc vào...
Top