Tiếng Nhật Chữ Hán của năm 2020 là?

kamikaze

Administrator
Hôm nay (ngày 14 tháng 12 năm 2020) Hiệp hội chữ Hán Nhật Bản đã công bố chữ Hán của năm nay là chữ 密.
Lý do chữ này được chọn là do khái niệm "3密” được đưa ra liên quan đến biện pháp phòng chống lây nhiễm corona.


Chữ này âm Hán Việt là "Mật". Tra hộ cho ai lười luôn nhé.

 
Top