Covid-19 Nhật Bản : Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn sẽ được gia hạn thêm 2 tháng . Khung ưu tiên cho thế hệ trẻ trong tháng này.

Covid-19 Nhật Bản : Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn sẽ được gia hạn thêm 2 tháng . Khung ưu tiên cho thế hệ trẻ trong tháng này.

K10013237641_2109011906_2109011924_01_02.jpg


Bộ Quốc phòng Nhật bản đã quyết định kéo dài thời gian hoạt động của các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở Tokyo và Osaka thêm khoảng hai tháng, và trong tháng này, Bộ Quốc phòng sẽ thiết lập một khung mới cho những thế hệ trẻ chưa được tiêm chủng.

Các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn do chính phủ thành lập ở Tokyo và Osaka đang tiêm chủng cho những người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc nhằm chống lại virus Corona mới và dự kiến sẽ hoạt động cho đến khoảng ngày 25 tháng này.

Bộ Quốc phòng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến của lực lượng đặc nhiệm vào ngày 2 và quyết định kéo dài hoạt động thêm khoảng hai tháng cho đến cuối tháng 11 để đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng. Để thúc đẩy việc tiêm chủng cho thế hệ trẻ, chính phủ cũng đã quyết định đặt ra khung mới cho khoảng 30.000 người từ 18 đến 39 tuổi trong tháng này.

Việc đặt trước cho khung ưu tiên dành cho thế hệ trẻ sẽ được tiếp nhận sau khi :

▽ Địa điểm Tokyo bắt đầu vào khoảng 6 giờ chiều ngày 3

▽ Địa điểm Osaka sẽ mất khoảng một tuần để cải tạo hệ thống trước khi tiếp nhận đơn đăng ký .

K10013239891_2109021839_2109021847_01_04.jpg


Bộ trưởng Quốc phòng Nakayama nói với phóng viên "Chính phủ có chính sách nhằm hoàn thành việc tiêm chủng cho tất cả những người mong muốn càng sớm càng tốt từ tháng 10 đến tháng 11, và Bộ Quốc phòng sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn sự lây lan và bảo vệ cuộc sống của người dân. "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top