Việc làm Những người kiếm được nhiều tiền nhất ở Nhật Bản là độ tuổi 55-59 tuổi. Vậy thu nhập trung bình hàng năm của họ là bao nhiêu?

Việc làm Những người kiếm được nhiều tiền nhất ở Nhật Bản là độ tuổi 55-59 tuổi. Vậy thu nhập trung bình hàng năm của họ là bao nhiêu?

ダウンロード - 2021-12-21T155748.549.jpg


Nhiều người đang làm việc trong khi nghĩ rằng "Tôi muốn kiếm được nhiều hơn". Nhìn vào xu hướng phân phối tiền lương bình quân và thu nhập hàng năm ở Nhật Bản, không thể bỏ qua mối quan hệ với "thế hệ" cùng với giới tính.

Trong bài viết này, dựa trên dữ liệu thống kê, tôi sẽ giải thích về thế hệ kiếm được nhiều tiền nhất ở Nhật Bản và lý do tại sao. Hãy xem mức lương trung bình và xu hướng thu nhập hàng năm của mỗi thế hệ và so sánh chúng với bạn.

Thu nhập trung bình hàng năm của mỗi thế hệ ở Nhật Bản là bao nhiêu?

Theo báo cáo kết quả khảo sát của Cơ quan thuế quốc gia "Khảo sát thống kê về mức lương trong năm Reiwa thứ 2 ", thu nhập bình quân hàng năm theo thế hệ ở Nhật Bản được thể hiện trong Biểu đồ 1.

20211221-00010008-ffield-001-2-view.jpg


Thu nhập trung bình hàng năm của cả nam và nữ là 5,18 triệu yên cho độ tuổi 55-59 tuổi, và cao nhất tiếp theo là 5,14 triệu yên cho độ tuổi 50-54 tuổi. Chỉ nhìn vào nam giới, thu nhập trung bình hàng năm cao nhất cũng ở độ tuổi 55-59 (6,68 triệu yên), tiếp theo là 50-54 tuổi (6,56 triệu yên). Nữ giới có thu nhập hàng năm cao nhất vào cuối những năm 40 và đầu những năm 50, mặc dù không có đỉnh điểm rõ ràng.

Nhìn chung, về thu nhập bình quân hàng năm, có thể nói những người ở độ tuổi 50 là thế hệ có thu nhập cao nhất.

Thế hệ nào có thu nhập hàng năm từ 10 triệu yên trở lên nhiều nhất?

Dựa trên "Điều tra thống kê cơ bản về cơ cấu tiền lương hàng năm Reiwa đầu tiên" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Biểu đồ 2 tóm tắt tỷ lệ nam giới và phụ nữ có mức lương hàng tháng từ 800.000 yên (thu nhập hàng năm 9,6 triệu yên ) trở lên.図表2


Tỷ lệ nam giới ở độ tuổi 50-54 và 55-59 cao rõ rệt, nữ giới cao nhất ở độ tuổi 50-54. Từ kết quả này, có thể suy ra rằng những người ở độ tuổi 50 có thu nhập hàng năm cao nhất từ 10 triệu yên trở lên.

Từ góc độ tỷ lệ những người có thu nhập cao, chúng ta có thể thấy rằng những người ở độ tuổi 50 có thu nhập cao hơn so với các thế hệ khác.

Tại sao những người ở độ tuổi 50 là thế hệ kiếm tiền nhiều nhất ở Nhật Bản?

Tại sao những người ở độ tuổi 50 là thế hệ có thu nhập cao nhất ở Nhật Bản ? Những lý do chính như sau.

● Độ tuổi của người có nhiều năm công tác
● Nhiều công ty có hệ thống tăng lương / thăng chức để đảm bảo việc làm lâu dài.
● Có nhiều khoản phụ cấp như phụ cấp phụ thuộc, phụ cấp chức danh nghề nghiệp.

Lý do đầu tiên là nhiều người ở độ tuổi 50 là những người đã đi làm nhiều năm. Theo "Khảo sát thống kê về mức lương trong năm Reiwa thứ 2" của Cơ quan thuế quốc gia, mức tiền lương đang tăng lên theo thời gian phục vụ, lên đến dưới 35 năm đối với nam giới và dưới 30 năm đối với nữ giới.

Liên quan, ở Nhật Bản, vẫn có nhiều công ty áp dụng hệ thống tăng lương / thăng chức dựa trên thâm niên và các quy định ngầm trên cơ sở làm việc lâu dài, đây có thể là một trong những lý do khiến thu nhập hàng năm đạt đỉnh ở độ tuổi 50.

Bên cạnh đó, nhiều người ở độ tuổi 50 đã có chức danh nghề nghiệp, người đã lập gia đình, sinh con và người ta cho rằng việc cộng thêm phụ cấp chức danh nghề nghiệp và phụ cấp người phụ thuộc cũng đang thúc đẩy thu nhập hàng năm.

Vẫn có xu hướng thâm niên mạnh mẽ ở Nhật Bản

Nhìn vào các dữ liệu thống kê khác nhau, thế hệ thu nhập cao nhất ở Nhật Bản là ở độ tuổi 50. Ở Nhật Bản, vẫn có nhiều công ty có hệ thống dựa trên thâm niên, và thế hệ lớn tuổi có xu hướng có thu nhập hàng năm cao hơn.

Tuy nhiên, vì nhiều công ty có thể thay đổi sang một hệ thống nhấn mạnh khả năng trong tương lai, thế hệ kiếm được nhiều tiền nhất có thể thay đổi theo thời gian.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top