Kinh tế Số dư trái phiếu chính phủ lần đầu tiên vượt 1.000 nghìn tỷ yên . Khoản nợ bình quân 8 triệu yên / người

Kinh tế Số dư trái phiếu chính phủ lần đầu tiên vượt 1.000 nghìn tỷ yên . Khoản nợ bình quân 8 triệu yên / người

Điểm nổi bật trong các biện pháp kinh tế của chính phủ là việc trợ cấp 100.000 yên cho trẻ em dưới 18 tuổi. Trong khi trợ cấp đang giúp đỡ cho các gia đình có trẻ em thì các khoản nợ quốc gia lại được truyền sang thế hệ sau. Điều này sẽ tạo gánh nặng cho những đứa trẻ trong tương lai.

ダウンロード - 2021-12-03T132411.169.jpg


Ngân sách bổ sung năm 2021, bao gồm các biện pháp kinh tế để thực hiện "chu kỳ tăng trưởng và phân phối lành mạnh" do Thủ tướng Fumio Kishida đặt ra, đạt mức cao kỷ lục 35.989,5 tỷ yên, và chính phủ đã phát hành thêm 22,58 nghìn tỷ yên trái phiếu chính phủ dưới dạng tài chính. tài nguyên. Do đó, lượng trái phiếu chính phủ phát hành mới trong năm tài chính 2021 sẽ là 65,655 tỷ yên.

Như một biện pháp đối phó với Corona mới, việc phát hành trái phiếu chính phủ mới trong năm tài chính 2020 là 108 nghìn tỷ yên, một số tiền chưa từng có và tỷ lệ nợ trên doanh thu ( phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ ) là 73,5%. Lượng trái phiếu chính phủ phát hành trong năm tài chính 2021 là lớn thứ hai kể từ năm tài chính 2020, và cơ cấu nợ đang tăng tốc để đối phó với cuộc khủng hoảng Corona.

Với việc phát hành thêm trái phiếu chính phủ, số dư trái phiếu chính phủ vào cuối năm 2021 dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt 1.000 nghìn tỷ yên ở mức 1004 nghìn tỷ yên. Khi quy đổi ra bình quân nợ đầu người, con số là 8,08 triệu yên, có nghĩa là một gia đình bốn người có khoản nợ hơn 32 triệu yên. Chính sách lãi suất siêu thấp đã giữ lãi suất ở mức thấp, nhưng nếu đảo ngược lãi suất do điều kiện kinh tế thay đổi thì việc trả lãi sẽ rất nặng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top