Covid-19 Tình hình Corona ngày 21 tháng 12 : Số ca nhiễm mới trên toàn quốc lần đầu tiên vượt quá 200.000 người sau bốn tháng.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 21 tháng 12 : Số ca nhiễm mới trên toàn quốc lần đầu tiên vượt quá 200.000 người sau bốn tháng.

ダウンロード - 2022-10-26T142007.852.jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố vào ngày 21 có 206.943 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng kể từ ngày 25 tháng 8, số ca nhiễm vượt quá 200.000 người, tăng khoảng 16.000 người so với thứ Tư tuần trước.

Số ca nhiễm mới tại các tỉnh là 6.275 ở Hokkaido, 21.186 ca ở Tokyo, 12.894 ca ở Aichi, 12.225 ca ở Osaka và 11.584 ca ở Fukuoka.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top