Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Nà, Tết âm lịch có zìa VN chơi ko? Hay là có ở Osaka ko? Tết âm này anh qua đó ^^
lonelyinsnow
lonelyinsnow
Tết e vẫn ở Osaka nhé. Jin mang quà bánh chia cho e với nhá
Top