chocolat

Chữ ký

Có khi nào trên đường đời rộng lớn
Ta vô tình ... lướt qua nhau ... ? :hic:
Top