dinhtiendinh

Liên hệ

AIM
dinhhb2005
Yahoo! Messenger
dinhhb2005

Chữ ký

"lá lìa cành vì gió cuốn lá đi ,
hay là vì cây không giữ lá lại ?"

Theo dõi

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top