haibantay

Tin theo trường phái Nhân - Quả
Thích giao lưu và học hỏi.
Sinh nhật
Tháng chín 9
Nơi ở
Osaka - Japan
Gender
Male
Occupation
Nhân VIên Kĩ Thuật

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top