Iruka

Chữ ký

"... Những con chim vĩ đại hơn con người - Chúng không hề chịu nghiêng mình cầu nguyện - Chúng chỉ còn tin vào đôi cánh.."
Top