Lãng Tử

Chữ ký

ĐỜI KHÔNG CÁT BỤI ĐỜI KHÔNG SẠCH
KIẾP SỐNG KHÔNG YÊU KIẾP SỐNG NGHÈO
Top