RedStar

Liên hệ

Yahoo! Messenger
[email protected]

Chữ ký

Giấy trắng, phấn trắng: Hai bàn tay trắng. Mực đen, bảng đen: Tiền đồ đen.
Top