Tantrođiên

Chữ ký

Không tôi là kẻ phàm phu
Cái tôi lớn quá làm ngu muội mình
Cho tôi xin lại cái nhìn
Để tôi thấy rõ bóng hình của tôi.:ballchain:

-----------------------

Thơ tốt . Cho điểm 10 .

Sakura_hana

--------------------------------------

Về chỗ quỳ

tantro
Top