22 yen

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Tiền hợp đồng là "22 yên". Mitsubishi Electric nhận đơn hàng nghiên cứu vệ tinh giám sát tên lửa với giá rẻ bất ngờ

    Số tiền hợp đồng 22 yên là sự bất ngờ. Khi Bộ Quốc đấu thầu cạnh tranh để ủy quyền nghiên cứu công nghệ giám sát tên lửa mới nhất bằng vệ tinh nhân tạo do Trung Quốc và Triều Tiên phát triển , Mitsubishi Electric, một nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn, đã nhận được đơn đặt hàng với giá 22 yên...
Top