abenomics

  1. yuri

    Xã hội Ông Abe khẳng định "không nên thay đổi Abenomics" ... Tìm cách duy trì lộ trình tăng trưởng theo định hướng

    Cựu Thủ tướng Đảng Dân chủ Tự do Abe nói trong một chương trình BS Tele East phát sóng ngày 26 rằng chính sách kinh tế của Nội các Kishida "không nên thay đổi định hướng cơ bản từ Abenomics" và kêu gọi duy trì lộ trình tăng trưởng theo định hướng ... Ông nói: “thị trường phản ứng rất tiêu cực...
Top