abenomics

  1. yuki1485

    Kinh tế Nếu không có Abenomics, nền kinh tế Nhật Bản đã rơi xuống vực thẳm. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng trì trệ hiện nay của nền kinh tế Nhật Bản.

    ■ Phụ thuộc vào chính sách tiền tệ, không có cải cách cơ cấu nào được thực hiện Phương pháp quản lý kinh tế của Abe = Abenomics có những ưu và khuyết điểm. Nhưng có một điều rõ ràng : ý tưởng của ông Abe, ít nhất là tạm thời đã làm dấy lên những kỳ vọng về tương lai của Nhật Bản. Vào ngày 14...
  2. yuri

    Xã hội Ông Abe khẳng định "không nên thay đổi Abenomics" ... Tìm cách duy trì lộ trình tăng trưởng theo định hướng

    Cựu Thủ tướng Đảng Dân chủ Tự do Abe nói trong một chương trình BS Tele East phát sóng ngày 26 rằng chính sách kinh tế của Nội các Kishida "không nên thay đổi định hướng cơ bản từ Abenomics" và kêu gọi duy trì lộ trình tăng trưởng theo định hướng ... Ông nói: “thị trường phản ứng rất tiêu cực...
Top