aegis

  1. yuki1485

    Chính trị Chính phủ xem xét tàu thay thế Aegis "kích thước lớn hơn" , giảm gánh nặng cho thuyền viên

    Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu xem xét việc tăng kích thước tàu đã tích hợp sẵn thiết bị đánh chặn , đây là một giải pháp thay thế cho dự án hệ thống đánh chặn trên mặt đất "Aegis Ashore". Mục đích mở rộng không gian sống nhằm giảm bớt gánh nặng cho thuyền viên trong môi trường làm việc khắc...
Top