ai 5g

  1. yuri

    Công nghệ Máy bay không người lái 5G đầu tiên của Lực lượng phòng vệ, tiết kiệm lao động với phương tiện không người lái. Hướng tới thử nghiệm kiểm chứng

    Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu làm cho căn cứ lực lượng phòng vệ thông minh hơn bằng cách sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G). Một mạng 5G sẽ được đặt tại căn cứ không quân Chitose của Lực lượng phòng vệ trên không (Thành phố Chitose, Hokkaido) trong khoảng thời gian hai năm kể từ năm...
Top