apple

  1. yuki1485

    Công nghệ Apple công bố "iPhone 13" , phát hành tại Nhật Bản từ ngày 24 tháng này.

    Apple, hãng công nghệ thông tin lớn của Mỹ đã công bố mẫu điện thoại thông minh mới nhất với hiệu suất máy ảnh được cải thiện và có vẻ như sự chú ý sẽ được tập trung vào mức độ thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, vốn đang phục hồi sau những ảnh hưởng của Corona mới. Vào ngày 14, Apple đã...
Top