bãi bỏ tử hình

  1. yuri

    Pháp luật Hệ thống án tử hình, trình tự "bãi bỏ" ở nước ngoài. 80% ở Nhật là được "chấp nhận"

    Án tử hình lần đầu tiên trong khoảng hai năm ở Nhật Bản được thi hành vào ngày 21 bởi ba người bị kết án về tội tử hình. Tuy nhiên, ở nước ngoài, việc bỏ án tử hình đã trở thành một xu hướng lớn. Tháng 7 năm nay Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tạm dừng việc thi hành án của chính phủ liên bang cho đến khi...
Top