bảng điều khiển cảm ứng

  1. yuki1485

    Sản phẩm Có thể chạm vào bàn phím lơ lửng trong không khí, thao tác bảng điều khiển cảm ứng bằng việc ”không tiếp xúc ". Công nghệ mới của DNP

    Vào ngày 6 tháng 1, Dai Nippon Printing (DNP) đã công bố "Bảng điều khiển cảm ứng holo không tiếp xúc DNP", một công nghệ cho phép màn hình bảng cảm ứng hoạt động "không tiếp xúc" bằng cách chạm vào các hình ảnh như bàn phím lơ lửng trong không khí. Đây là một ứng dụng của "Lippmann Hologram"...
Top