bằng nước tiểu

  1. yuri

    Công nghệ "Trạm N-NOSE" ở Umeda, Osaka, lần đầu tiên ở Kansai kiểm tra nguy cơ ung thư từ 1 giọt nước tiểu

    "Trạm N-NOSE OSAKA" (1 Umeda, Kita-ku, thành phố Osaka), nơi nhận mẫu cho thử nghiệm "N-NOSE" xác định nguy cơ ung thư từ nước tiểu sẽ khai trương vào ngày 18 tháng 1 tại số 1 ở Umeda, Osaka. Mở ở tầng hầm đầu tiên của tòa nhà Issei. Đây sẽ là buổi khai trương đầu tiên ở Kansai. Điều hành bởi...
Top